Een stembureau bij jou in de buurt, zo gevonden

Over 'Waar is mijn stemlokaal'

Algemeen

Op 15 maart 2023 worden de Provinciale Staten-, waterschaps-, eilandsraads- en kiescollegeverkiezingen gehouden. In 345 (bijzondere) gemeenten mogen kiezers naar de stembus. Maar waar mogen ze stemmen?

Het platform 'Waar is mijn stemlokaal' helpt kiezers om een stembureau te vinden. Stembureaus kunnen op deze website via een kaart en overzichtslijst gezocht worden of door het downloaden van de open databestanden. Deze open databestanden kunnen door iedereen vrijelijk hergebruikt worden voor andere toepassingen.

Voor algemene informatie over de verkiezingen kunt u terecht op ElkeStemTelt.nl van de Rijksoverheid. Ook bij de Kiesraad kunt u meer informatie over verkiezingen vinden.

Toegankelijkheid

We proberen zo goed mogelijk informatie over de toegankelijkheid van stembureaus te verzamelen en weer te geven. Ook maken we de website zelf zo toegankelijk mogelijk. Op de pagina 'Wat is er bij verkiezingen geregeld voor kiezers met een beperking?' van de Rijksoverheid kunt u meer informatie vinden. U kunt ook dit PDF document bekijken.

Waar komt de data vandaan?

VNG Realisatie heeft vanuit de praktijkbeproeving Open Data Standaarden specificaties opgesteld voor stembureaus. Hiermee kunnen 348 (bijzondere) gemeenten op een uniforme wijze informatie over hun stembureaus aanleveren. Dit platform maakt gebruik van de door VNG opgestelde Stembureaus Open Data Standaard voor het ontsluiten van de lijsten met stembureaus:

Wat is het belang van standaardisatie?

In Nederland hebben we 345 (bijzondere) gemeenten die dezelfde soort data via 345 verschillende websites en in 345 verschillende vormen beschikbaar stellen. Daarom werken het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en VNG Realisatie aan het standaardiseren van datasets. Dit gebeurt via bijvoorbeeld de High Value Datalijst Gemeenten en de praktijkbeproeving Open Data Standaarden.

Voor de Tweede Kamerverkiezingen 2017 heeft Open State Foundation handmatig alle stembureaus verzameld en gestandaardiseerd. Verschillende organisaties verwezen naar de kaart met alle stembureaus en anderen gebruikten de open data om eigen tools te maken. Uiteindelijk is de dataset meer dan anderhalf miljoen weergegeven. Sindsdien zijn voor alle grote verkiezingen de stembureau-data samen met de gemeenten verzameld.

Hoe kunnen gemeenten data uploaden?

Gemeenten hebben toegang tot het platform via een e-mailadres en wachtwoord. Heeft uw gemeente nog geen inloggegevens ontvangen? Stuur dan een mail naar stemlokaal@openstate.eu.

Gemeenten kunnen op twee manieren hun data toevoegen aan 'Waar is mijn stemlokaal':

  1. Door een (deels vooringevuld) stembureau-spreadsheet te downloaden, alle stembureaus in te vullen en vervolgens de spreadsheet te uploaden;
  2. De stembureaus direct op deze website in te voeren via een webformulier.

Geautomatiseerd aanleveren van de stembureaugegevens

We willen het aanleveren van de stembureaugegevens zo makkelijk mogelijk maken. Idealiter zou er een koppeling zijn tussen de stembureausoftware die gemeenten gebruiken en 'Waar is mijn stemlokaal'. Deze verkiezingen maakt Partners 4 IT dat met hun Stembureaumanager (SBM) al mogelijk. Er is een automatisch ingevulde stembureau-spreadsheet export, die dan enkel nog handmatig op 'Waar is mijn stemlokaal' geĆ¼pload hoeft te worden. Ook wordt er gewerkt aan een directe koppeling (via een API op Common Ground-wijze). Er hoeft dan enkel toestemming voor het beschikbaar stellen van de stembureaugegevens gegeven te worden.

Maakt uw gemeente gebruik van andere stembureausoftware en wilt u ook gebruik maken van geautomatiseerde aanlevering? Vraag uw softwareleverancier dan om contact op te nemen via stemlokaal@openstate.eu.

Wie zitten er achter 'Waar is mijn stemlokaal'?

Het platform is een initiatief van Open State Foundation met steun van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en in samenwerking met VNG Realisatie en Civity.

Contact

Heeft u vragen over het platform? Stuur dan een e-mail naar stemlokaal@openstate.eu. Voor algemene vragen over de verkiezingen kunt u terecht bij uw gemeente of op ElkeStemTelt.nl van de Rijksoverheid.