Een stemlokaal bij jou in de buurt, zo gevonden

Data

De open data van de stembureaus is voor iedereen vrij beschikbaar om te downloaden en te hergebruiken (licentie CC0). De data word direct aangeleverd door gemeenten. Als een gemeente 4 dagen voor de verkiezingen geen stembureaus heeft aangeleverd dan wordt deze informatie aangevuld (zie het 'Opmerkingen'-veld). Hierdoor zijn sommige (verplichte) velden niet altijd ingevuld (zie de Veldbeschrijving) en kan de correctheid ervan niet gegarandeerd worden. De datasets worden ingevuld op basis van de Stembureaus Open Data Standaard (ODS), zie de Over deze website-pagina voor meer informatie over deze standaard en de verschillende versies daarvan.

Aankomende verkiezingen

Datum Verkiezingen Standaard versie Data Opmerkingen
Er is nog geen data beschikbaar voor de volgende verkiezingen

Historische verkiezingen

Datum Verkiezingen Standaard versie Data Opmerkingen
2019-05-23 Europese Parlementsverkiezingen 2019 Stembureaus ODS v1.1 Metadata, Data Explorer en API en CSV Deze gemeenten hebben hun stemlokaalgegevens niet zelf aangeleverd en zijn verzameld door Open State Foundation
2019-03-20 Provinciale Statenverkiezingen 2019 Stembureaus ODS v1.1 Metadata, Data Explorer en API en CSV Deze gemeenten hebben hun stemlokaalgegevens niet zelf aangeleverd en zijn verzameld door Open State Foundation
2019-03-20 waterschapsverkiezingen 2019 Stembureaus ODS v1.1 Metadata, Data Explorer en API en CSV Deze gemeenten hebben hun stemlokaalgegevens niet zelf aangeleverd en zijn verzameld door Open State Foundation
2019-03-20 eilandsraadverkiezingen 2019 Stembureaus ODS v1.1 Metadata, Data Explorer en API en CSV Deze gemeenten hebben hun stemlokaalgegevens niet zelf aangeleverd en zijn verzameld door Open State Foundation
2019-03-20 kiescollegeverkiezingen 2019 Stembureaus ODS v1.1 Metadata, Data Explorer en API en CSV Deze gemeenten hebben hun stemlokaalgegevens niet zelf aangeleverd en zijn verzameld door Open State Foundation
2018-03-21 referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten Stembureaus ODS v1.0 Metadata, Data Explorer en API en CSV Missende gemeenten zijn aangevuld met data van de Geodienst van de Rijksuniversiteit Groningen
2018-03-21 gemeenteraadsverkiezingen 2018 Stembureaus ODS v1.0 Metadata, Data Explorer en API en CSV Missende gemeenten zijn aangevuld met data van de Geodienst van de Rijksuniversiteit Groningen
2017-03-15 Tweede Kamerverkiezingen 2017 geen standaard Data Deze data is allemaal handmatig verzameld door Open State Foundation
Voor eerdere verkiezingen kan bepaalde informatie over stembureaus (zoals naam en postcode) gevonden worden in de verkiezingsuitslagen van de Kiesraad.

Veldbeschrijving

* = verplicht veld (doordat niet alle gemeenten de data zelf hebben aangeleverd is een verplicht veld echter niet altijd ingevuld).

 • _id: een veld dat intern door CKAN gebruikt wordt. Gebruik het UUID veld als identifier van een stembureau.
 • Gemeente: De officiële gemeentenaam zoals gebruikt door het CBS.
 • CBS gemeentecode *: Unieke code voor de gemeente zoals gebruikt door het CBS.
 • Nummer stembureau *: Elke stembureau heeft een nummer. Deze zijn uniek binnen een gemeente. Er kunnen op dezelfde locatie meerdere stembureaus zijn. [Dit veld is niet altijd ingevuld]
 • Naam stembureau *: De naam van het stembureau.
 • Gebruikersdoel het gebouw *: Gebruiksdoel volgens de BAG. Voor uitgebreidere beschrijving van bovenstaande gebruiksdoelen klik hier.
 • Website locatie: Website van de locatie van het stembureau.
 • Wijknaam: Naam van de wijk waar het stembureau in ligt. [Dit wordt vanaf 2019 niet meer ingevuld omdat deze informatie niet up-to-date beschikbaar is bij het CBS]
 • CBS wijknummer: Nummer van de wijk waar het stembureau in ligt zoals gebruikt door het CBS. [Dit wordt vanaf 2019 niet meer ingevuld omdat deze informatie niet up-to-date beschikbaar is bij het CBS]
 • Buurtnaam: Naam van de buurt waar het stembureau in ligt. [Dit wordt vanaf 2019 niet meer ingevuld omdat deze informatie niet up-to-date beschikbaar is bij het CBS]
 • CBS buurtnummer: Nummer van de buurt waar het stembureau in ligt zoals gebruikt door het CBS. [Dit wordt vanaf 2019 niet meer ingevuld omdat deze informatie niet up-to-date beschikbaar is bij het CBS]
 • BAG referentie nummer *: BAG Nummeraanduiding ID waarmee het adres van het stembureau op te halen is (o.a. via de BAG viewer). Voor mobiele stembureaus staat het dichtstbijzijnde BAG Nummeraanduiding ID vermeld en wordt eventueel het 'Extra adresaanduiding'-veld gebruikt om de locatie van stembureau te beschrijven. NB: de precieze locatie van het stembureau is beschikbaar via de 'Latitude' en 'Longitude'-velden. Dit veld is niet altijd ingevuld.
 • Straatnaam: De naam van de straat waar het stembureau ligt.
 • Huisnummer: Huisnummer van het stembureau.
 • Huisletter: Huisletter van het stembureau. [Beschikbaar sinds Stembureaus ODS v1.1]
 • Huisnummertoevoeging: Huisnummertoevoeging van het stembureau.
 • Postcode: Postcode van het stembureau.
 • Plaats: Plaats waar het stembureau in ligt.
 • Extra adresaanduiding: Eventuele extra informatie over de locatie van het stembureau. Bv. 'Ingang aan achterkant gebouw' of 'Mobiel stembureau op het midden van het plein'.
 • X: Rijksdriehoekscoördinaat X van het stembureau (minimaal in meters).
 • Y: Rijksdriehoekscoördinaat Y van het stembureau (minimaal in meters).
 • Longitude *: Lengtegraad van het stembureau (DD.dddddd notatie) met minimaal 4 decimalen
 • Latitude *: Breedtegraad van het stembureau (DD.dddddd notatie) met minimaal 4 decimalen
 • Districtcode: [Verwijderd sinds Stembureaus ODS v1.1]
 • Openingstijden *: Openingstijden van het stembureau. Als een stembureau meerdere openingstijden heeft (bijvoorbeeld in het geval van een mobiel stembureau) dan wordt het stembureau in meerdere rijen beschreven met elk een andere openingstijd.
 • Mindervaliden toegankelijk *: Het gebouw van het stembureau en minstens één stemhokje is goed toegankelijk en bereikbaar. Waarden: 'Y' voor 'Ja', 'N' voor 'Nee' en leeg als het onbekend is. [Verplicht sinds Stembureaus ODS v1.1]
 • Invalidenparkeerplaatsen: Waarden: 'Y' voor 'Ja', 'N' voor 'Nee' en leeg/'' als het onbekend is. [Enkel beschikbaar in Stembureaus ODS v1.0, daarna vervangen door het veld '1.2.a GPA aanwezig']
 • Akoestiek: Is de akoestiek van het stembureau geschikt voor slechthorenden? Voor meer informatie, zie deze website. Waarden: 'Y' voor 'Ja', 'N' voor 'Nee' en leeg als het onbekend is.
 • Mindervalide toilet aanwezig: Waarden: 'Y' voor 'Ja', 'N' voor 'Nee' en leeg als het onbekend is.
 • Kieskring ID: Afhankelijk van het type verkiezing het nummer of de naam van de kieskring waar het stembureau in valt:
  • Tweede Kamerverkiezing: kieskringnummer
  • Referendum: kieskringnummer
  • Provinciale Statenverkiezingen: kieskring is provincienaam of gemeentenaam als de provincie uit meerdere kieskringen bestaat
  • Gemeenteraadsverkiezingen: kieskring is gemeentenaam
  • Eilandsraadsverkiezingen: kieskring is eilandnaam
  • Kiescollegeverkiezingen: kieskring is eilandnaam
  • Europees Parlementsverkiezing: kieskring is 'Nederland'
  • Waterschapsverkiezingen: kieskring is waterschapsnaam
 • Hoofdstembureau: Hoofdstembureau van de kieskring
 • Contactgegevens *: Contactgegevens van de afdeling of specifieke functie binnen de gemeente die zich bezig houdt met de stembureaus. Dit veld is niet altijd ingevuld.
 • Beschikbaarheid *: URL van de gemeentewebsite met data of informatie over de stembureaus (of verkiezing). [Dit veld is niet altijd ingevuld]
 • Verkiezingen: In het geval van waterschapsverkiezingen en verkiezingen van stadsdeelcommissies / gebiedscommissies / wijkraden kan er in sommige gemeenten niet in elk stembureau voor alle verkiezingen gestemd worden. Door Amsterdam lopen er bijvoorbeeld drie waterschappen en er kan enkel voor een waterschap gestemd worden bij stembureaus die in het gebied van het waterschap liggen. Alle gemeenten vragen we daarom in het geval van deze verkiezingen per stembureau specifiek aan te geven voor welke waterschappen / stadsdeelcommissies / gebiedscommissies / wijkraden er gestemd kunnen worden. Ook als er überhaupt maar één keuze is (bv. als er in de hele gemeente maar voor één waterschap gekozen kan worden) en ook als er in de gemeente bij elk stembureau voor alle verkiezingen gestemd kan worden.
  In het geval dat er in een stembureau voor meerdere waterschappen / stadsdeelcommissies / gebiedscommissies/wijkraden gestemd kan worden dan zijn deze gescheiden met een puntkomma, bv.: waterschapsverkiezingen voor Delfland; waterschapsverkiezingen voor Rijnland [Beschikbaar sinds Stembureaus ODS v1.1]
 • ID: ID voor alle stembureaus van een gemeente voor een verkiezing.
 • UUID: Unieke code voor deze rij (de beschrijven van een stembureau kan uit meerdere rijen bestaan, zie ook het 'Openingstijden'-veld en de 'Verdere toelichting'). Als het stembureau gebruikt wordt voor meerdere verkiezingen in dezelfde periode dan wordt dezelfde UUID code gebruikt in de datasets van al deze verkiezingen.
 • 61 niet-verplichte velden die gebaseerd zijn op de checklist toegankelijkheidscriteria stemlokalen (PDF), zie deze pagina van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) voor meer informatie over de toegankelijkheid van verkiezingen. [Beschikbaar sinds Stembureaus ODS v1.1]

Verdere toelichting

Sommige stembureaus komen meerdere keren in de data voor. Dit is het geval als een stembureau meerdere openingstijden en/of locaties heeft, zoals bij een mobiel stembureau het geval is. Een stembureau heeft voor elke locatie/openingstijd een nieuwe rij in de dataset.